ELECTRIC NETWORK 

20210824-70

 

Extrem d’una torre elèctrica, de la que pengen els diferents aïllants i a sota el cable elèctric.
Fotografia en blanc i negre, que va ser captada amb un núvol blanc de fons que fa destacar el muntatge.

Localització: Andorra, Pirineus
 
 

Comments